Αθηνά Πετρούτσου

Η Αθηνά Πετρούτσου είναι ψυχολόγος, απόφοιτος του προγράμματος Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος με Αρ. Πρωτ. 13168/08/05/07. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία (ΜSc in Child Development) στο Institute of Education τμήμα του University College of London (UCL).

Έχει εκπαιδευτεί μέσα από προσωπική ψυχοθεραπεία και εποπτεία συστημικής κατεύθυνσης στην ατομική θεραπεία ενήλικα, παιδιού και εφήβου. Πραγματοποίησε πρακτική άσκηση σε δημόσιους φορείς (ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο, Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου) όπου εκπαιδεύτηκε στη διαγνωστική αξιολόγηση και στη χορήγηση ψυχομετρικών και προβολικών δοκιμασιών (WISC-III, WPPSI-R, Αθηνά Τεστ, CAT, Σχέδιο Οικογένειας). Έχει αναλάβει τη διοργάνωση και το συντονισμό ομάδων γονέων και ομάδων εκπαιδευτικών, καθώς και την εφαρμογή βιωματικών προγραμμάτων σε ομάδες παιδιών νηπιακής και σχολικής ηλικίας, στα πλαίσια πιλοτικού προγράμματος του ΥΠ.Π.Ε.Θ που αφορούσε τη συμμετοχή του σχολικoύ ψυχολόγου στην καθημερινή πρακτική σχολικών μονάδων.

Σήμερα διατηρεί ιδωτικό γραφείο και συνεργάζεται με κέντρα ειδικών θεραπειών όπου αναλαμβάνει ενήλικες, παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν ποικίλες ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες, ενώ πραγματοποιεί συνεδρίες συμβουλευτικής γονέων και διοργανώνει ομάδες γονέων βιωματικού χαρακτήρα.

Επικοινωνία

Βασιλίσσης Σοφίας 54

Ιλίσια / Αθήνα

Τ: +30 210 72 22 214
F: +30 210 72 22 282

email: [email protected], [email protected]