Αγγελική Μούρτζιου

Η Αγγελική Μούρτζιου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε στο τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η διπλωματική της εργασία αφορούσε στη διαχείριση κρίσεων στο σχολείο και το ρόλο των σχολικών ψυχολόγων. Έχει εργαστεί με παιδιά, γονείς κι εφήβους τόσο σε εθελοντικά πλαίσια όσο και κατά τη διάρκεια της πρακτικής της άσκησης. Έχει ασχοληθεί με τη συναισθηματική και μαθησιακή αξιολόγηση, αλλά και την ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και εφήβων, τη συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών.

Εργάζεται τον τελευταίο ενάμιση χρόνο στην Ψυχιατρική Κλινική του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Πεντέλης, με κύρια καθήκοντα τη συμμετοχή σε διεπιστημονικές ομάδες διάγνωσης και θεραπείας, τη χορήγηση και αξιολόγηση ψυχομετρικών εργαλείων, την προετοιμασία και οργάνωση θεραπευτικών δραστηριοτήτων, τη συμμετοχή σε τακτή εποπτεία της θεραπευτικής ομάδας καθώς και την παροχή συμβουλευτικής, ψυχοεκπαίδευσης και ψυχολογικής υποστήριξης τόσο στους ασθενείς όσο και στις οικογένειές τους.

Επιδεικνύει αυξημένο ενδιαφέρον τόσο για την κλινική πρακτική όσο και για την ακαδημαϊκή κατάρτιση στον τομέα της Ψυχικής Υγείας συμμετέχοντας ενεργά σε επιμορφωτικά σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια από το 2009 έως σήμερα.

Επικοινωνία

Βασιλίσσης Σοφίας 54

Ιλίσια / Αθήνα

Τ: +30 210 72 22 214
F: +30 210 72 22 282

email: [email protected], [email protected]