Γιάννης Κομνηνόγλου

Ο Γιάννης Κομνηνόγλου είναι Ψυχολόγος, απόφοιτος του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Έχει παρακολουθήσει το διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα είδικευσης στη «Γνωστική Ψυχολογία – Νευροψυχολογία» του αντίστοιχου τμήματος Ψυχολογίας. Στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης απέκτησε εμπειρία στην αξιολόγηση και γνωστική αποκατάσταση νευρολογικών ασθενών καθώς και στην ψυχολογική στήριξη των συνοδών-φροντιστών τους.

Το 2006 στο πλαίσιο της στρατιωτικής του θητείας εκπαιδεύεται στην ειδικότητα του οπλίτη-ψυχολόγου στο 414 (Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων) Πεντέλης την οποία ασκεί ως το πέρας της θητείας του, παρέχοντας υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης στους οπλίτες και στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της 98 ΑΔΤΕ.

Απο το 2007 εργάζεται ως Ψυχολόγος – Στέλεχος Πρόληψης στο πεδίο της Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, Ο.ΚΑ.ΝΑ, σε αντίστοιχα Κέντρα Πρόληψης, αποκτώντας πλούσια εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων, που περιλαμβάνουν:

  • Ομάδες Γονέων και Εφήβων, Ψυχοεκπαιδευτικού Χαρακτήρα- Ενίσχυσης Ψυχοκοινωνικών Δεξιοτήτων.
  • Υλοποίηση Σεμιναρίων σε εκπαιδευτικούς Α’ και Β’ βαθμίδας με στόχο την ένδυνάμωση και στήριξη στον επαγγελματικό τους ρόλο, αλλά και στην εκπαίδευση τους σε αναγνωρισμένα και εγκεκριμένα υλικά πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας με πεδίο εφαρμογής τον μαθητικό πληθυσμό.
  • Βραχείες Παρεμβάσεις σε μαθητές Β’ Βαθμίδας, καθώς και σε συλλόγους γονέων και εκπαιδευτικών σε μια πληθώρα θεμάτων ψυχοκοινωνικής υγείας.
  • Εισηγήσεις και ανοιχτές δράσεις στην Κοινότητα.
  • Ψυχολογική Στήριξη – Συμβουλευτική αιτημάτων βοήθειας, κυρίως σε θέματα σχέσεων, διαχείρισης δυσκολιών στην οικογένεια.

Τέλος, έχει παράσχει εκπαιδευτικό έργο, διδάσκοντας μαθήματα ψυχολογίας σε Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών.

Στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης και προσωπικής του ανάπτυξης, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, ομάδες ανάπτυξης πρεσβεύοντας πως μέσα από την ενίσχυση της υγιούς πλευράς της προσωπικότητας και της γνώσης του εαυτού, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις όποιες δυσκολίες. 

Επικοινωνία

Βασιλίσσης Σοφίας 54

Ιλίσια / Αθήνα

Τ: +30 210 72 22 214
F: +30 210 72 22 282

email: [email protected], [email protected]