Ψυχολογική Αξιολόγηση Παιδιών και Εφήβων

Η ψυχολογική αξιολόγηση προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα της προσωπικότητας του ατόμου, αποκαλύπτοντας στοιχεία για τον τρόπο που λειτουργεί, σκέφτεται και βλέπει τον εαυτό του και το περιβάλλον του. Όπως και για το πώς σχετίζεται με τους άλλους, σε συνειδητό και ασυνείδητο επίπεδο. Αποσκοπεί στην ανίχνευση και την ανάδυση τόσο των δυσκολιών όσο και των δυνατοτήτων του ατόμου.

Η ψυχολογική αξιολόγηση διεξάγεται μέσω της χρήσης ψυχομετρικών εργαλείων και συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στη διαγνωστική διαδικασία και στην ανίχνευση ενδεχόμενης ψυχοπαθολογίας. Η σύνθεση των αποτελεσμάτων αποτελεί βασικό κριτήριο διαμόρφωσης των θεραπευτικών στόχων και της θεραπευτικής παρέμβασης.

Πλήρης Ψυχολογική Αξιολόγηση Παιδιών

  1. Συμπλήρωση Προτάσεων
  2. House Tree Person
  3. Kinetic Family Drawing
  4. Children Apperception Test (CΑΤ)
  5. Thematic Apperception Test (ΤΑΤ)
  6. WISC-III: Test Νοημοσύνης για παιδιά από 6-16 χρονών και 11 μηνών

Χάκα Χάιδω

Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια

Επικοινωνία

Βασιλίσσης Σοφίας 54

Ιλίσια / Αθήνα

Τ: +30 210 72 22 214
F: +30 210 72 22 282

email: [email protected], [email protected]