Παιγνιοθεραπεία

Η Παιγνιοθεραπεία είναι ένα είδος μη-κατευθυντικής ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης.

Απευθύνεται κυρίως σε παιδιά (2.5 ετών μέχρι 12 ετών), που παρουσιάζουν μία πληθώρα δυσκολιών/διαταραχών συμπεριφοράς και συναισθημάτων, ανεξαρτήτου εθνικότητας, γένους και ικανοτήτων.

Χρησιμοποιώντας το παιχνίδι, το φυσικό μέσο επικοινωνίας των παιδιών, η Παιγνιοθεραπεία προσφέρει «το ασφαλές πλαίσιο» μέσα στο οποίο τα συναισθήματα και οι εμπειρίες μπορούν να εκφραστούν, να εξερευνηθούν, να κατανοηθούν και να γίνουν αποδεκτά χωρίς φόβο απόρριψης ή επίκρισης.

Η Παιγνιοθεραπεία βοηθά τα παιδιά να ανακαλύψουν την ικανότητα να αλλάζουν τον τρόπο που ερμηνεύουν και αντιλαμβάνονται ό,τι τους έχει συμβεί, στοχεύοντας στη συναισθηματική ενδυνάμωση, την αύξηση της αυτο-εκτίμησης και την προώθηση της ψυχικής ανθεκτικότητας (resilience), εφόδια πολύτιμα για μία ζωή.

Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού, η Παιγνιοθεραπεία μπορεί να είναι μία βραχυπρόθεσμη προσέγγιση ή μία διαδικασία που διαρκεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η συνεργασία με τους γονείς και με άλλους φορείς εκπαίδευσης και ψυχικής υγείας θεωρείται συχνά πρωτεύουσας σημασίας, προκειμένου να επιτευχθεί πιο σταθερά και συνολικά η θεραπευτική αλλαγή.

Πηγή: Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Δραματοθεραπείας Παιγνιοθεραπείας

Επικοινωνία

Βασιλίσσης Σοφίας 54

Ιλίσια / Αθήνα

Τ: +30 210 72 22 214
F: +30 210 72 22 282

email: [email protected], [email protected]