Συνθετική

Η συνθετική θεραπεία (integrative therapy) περιλαμβάνει την επιλογή μοντέλων και μεθόδων από διαφορετικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις ώστε να γίνει η κατάλληλη σύνθεση - επιλογή για τον συγκεκριμένο ασθενή και τα αιτήματά του.

Η μετα-ανάλυση αποδεικνύει πως το εξατομικευμένο θεραπευτικό μοντέλο αυξάνει την αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας. Συνδυάζονται επιστημονικά τεκμηριωμένες θεραπευτικές μέθοδοι που ταιριάζουν στον ασθενή σύμφωνα με τα ατομικά του χαρακτηριστικά (διαγνωστικά και μη), το στάδιο της αλλαγής στο οποίο βρίσκεται (stage of the rapeutic progress / readiness), το επίπεδο αντίστασης (reactance level), τα πολιτισμικά του χαρακτηριστικά, τις προτιμήσεις του, τις δεξιότητές του, τις ανάγκες του.

Η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι τόσο περίπλοκη που δεν μπορεί να εξηγηθεί από μία μεμονωμένη θεωρία. Επίσης πολλοί είναι οι παράγοντες που παίζουν ρόλο στην αιτιολογία της παθολογίας αλλά και στην διαδικασία της θεραπευτικής αλλαγής του ατόμου. Σε αυτή την άποψη βασίζεται η συνθετική ψυχοθεραπεία. Μία μεμονωμένη θεωρητική σχολή δεν επαρκεί απόλυτα ώστε να αντιμετωπίσει την περιπλοκότητα των προβλημάτων που φέρνουν στη θεραπεία οι περισσότεροι ασθενείς.

Οι συνθετικοί θεραπευτές αντλούν αποτελεσματικές μεθόδους από διαφορετικές θεωρητικές σχολές που έχουν παραδοσιακά οριστεί ως ανταγωνιστές, ώστε να εξασφαλίσουν το μέγιστο όφελος για κάθε θεραπευόμενο. Παρόλο που διάφορα ονόματα έχουν χρησιμοποιηθεί όπως εκλεκτισμός, θεωρητικός πλουραλισμός, συνδυασμός θεραπειών, οι στόχοι είναι κοινοί. Ο τελικός στόχος είναι να βελτιώσουμε την επίδραση της ψυχοθεραπείας.

Για παράδειγμα μπορούν να συνδυαστούν η γνωσιακή ψυχοθεραπεία για τη διόρθωση εσφαλμένων δυσλειτουργικών σχημάτων, κάποιες συμπεριφορικές τεχνικές για την αντιμετώπιση μιας προβληματικής συμπεριφοράς, καθώς και η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία για την κατανόηση των ενδοψυχικών και διαπροσωπικών συγκρούσεων του ασθενούς.

Μέσα από τη σύνθεση διαφορετικών προσεγγίσεων μπορούμε επιπλέον να ανταποκριθούμε στις μοναδικές απαιτήσεις και ανάγκες των παιδιών και των εφήβων καθώς ο τρόπος σκέψης τους και η έννοια του εαυτού τους ακόμα αναπτύσσονται.

Προσπαθούμε να φτιάξουμε μια νέα παρέμβαση για κάθε ασθενή. Η πρόκληση αφορά μια πιο ευέλικτη, αποτελεσματική θεραπεία που ταιριάζει και στον θεραπευόμενο και στον θεραπευτή.

Τσώλα Δήμητρα

Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια

Επικοινωνία

Βασιλίσσης Σοφίας 54

Ιλίσια / Αθήνα

Τ: +30 210 72 22 214
F: +30 210 72 22 282

email: [email protected], [email protected]