Γνωσιακή - Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Τι είναι η Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία?

Η Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία είναι μία επιστημονικά ελεγμένη και τεκμηριωμένη παρέμβαση, η οποία χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές και μεθόδους και έχει αποδειχτεί αποτελεσματική σε πληθώρα ψυχικών διαταραχών και προβλημάτων. Συγκεκριμένα, η βασική της αρχή αφορά στο πώς τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές του ατόμου καθορίζονται από τον τρόπο με τον οποίο δομεί τον κόσμο. Οι άνθρωποι, δηλαδή, συνεχώς συλλέγουν ερεθίσματα από το περιβάλλον τους, τα οποία επεξεργάζονται και στην συνέχεια αναπτύσσουν σκέψεις σχετικά με τις καταστάσεις τις οποίες βιώνουν. Ανάλογα με τον τρόπο τον οποίο επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες επηρεάζεται και ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται, αισθάνονται και συμπεριφέρονται. Η γνωσιακή – συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία εστιάζει κυρίως στο «εδώ και τώρα», ταυτόχρονα όμως αξιολογούνται και τα σημαντικά γεγονότα του παρελθόντος του κάθε ανθρώπου και συνδέονται με τον τρόπο που αυτός τα αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει τα πράγματα σήμερα.

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Γνωσιακής – Συμπεριφοριστικής Ψυχοθεραπείας

(1) Ο θεραπευτής καλείται να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο το άτομο δομεί τον κόσμο μέσα του και πως αυτό μπορεί να τον επηρεάζει συναισθηματικά ή να έχει επιπτώσεις στην συμπεριφορά του.

(2) Βασίζεται στην συνεργασία μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου και τίθενται στόχοι από κοινού.

(3) Γίνονται συνεχείς μετρήσεις, ώστε και το ίδιο το άτομο να είναι ενήμερο για την πορεία της θεραπείας.

(4) Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο το άτομο σκέφτεται, συμπεριφέρεται και αισθάνεται στην καθημερινότητά του και ανάμεσα στις συνεδρίες ο θεραπευόμενος καλείται να εφαρμόσει τις νέες τεχνικές, τις οποίες συζητούν.

 

Σε ποια προβλήματα είναι αποτελεσματική η Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία?

Η Γνωσιακή – Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία εφαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών και προβλημάτων. Ενδεικτικά, αναφέρονται:

-αγχώδεις διαταραχές

-κατάθλιψη και συναισθηματικές διαταραχές

-φοβίες

-διαχείριση θυμού

-ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή

-διαταραχές πρόσληψης τροφής

-διαταραχές προσωπικότητας

-προβλήματα στο ζευγάρι ή στα μέλη της οικογένειας και πολλά άλλα

 

 Ζωή Κούρτογλου

Ψυχολόγος

Επικοινωνία

Θέτιδος 8

Ιλίσια (Στάση Μετρό: Μέγαρο Μουσικής)

Τ: +30 210 72 22 214
F: +30 210 72 22 282

email: [email protected]