Ατομική Ψυχοθεραπεία Συστημικής Προσέγγισης

Σύμφωνα με τη συστημική ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, οι άνθρωποι γεννιόμαστε κι εξελισσόμαστε μέσα σε συστήματα. Η οικογένεια αποτελεί τον πρώτο κοινωνικό πυρήνα, το πλαίσιο στο οποίο σφυρηλατείται η προσωπικότητά μας, πειραματιζόμαστε και υιοθετούμε συμπεριφορές και «αναλαμβάνουμε» –συχνά ασυνείδητους- ρόλους. Καθώς μεγαλώνουμε, προστίθενται άλλα κοινωνικά πλαίσια τα οποία δοκιμάζουν τις δεξιότητες και την ταυτότητα που δομήσαμε μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, επηρεάζοντας, έτσι, τον τρόπο που σχετιζόμαστε με τον Εαυτό μας και τους Άλλους.

 Η ατομική ψυχοθεραπεία συστημικής προσέγγισης προτείνει τη θεώρηση του θεραπευόμενου και του αιτήματός του μέσα από το πρίσμα των σχέσεων και των κοινωνικών του αλληλεπιδράσεων . Ο θεραπευόμενος εκπαιδεύεται στη διεύρυνση της οπτικής του, ούτως ώστε να δει τον εαυτό του και τις δυσκολίες, (προβλήματα/συμπτώματα) που τον οδήγησαν σε θεραπεία, ως μέρη ενός ευρύτερου συνόλου και των δυναμικών που απορρέουν από αυτό. Μέσω της διερεύνησης και αναγνώρισης των δυναμικών αυτών, το άτομο δύναται να οδηγηθεί στη συνειδητοποίηση του άρρητου νοήματος των δυσκολιών του, στην (επαν)επεξεργασία των στάσεων, επιλογών και συμπεριφορών του και στη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων με το περιβάλλον του.

 Η ατομική ψυχοθεραπευτική συνεδρία συστημικής προσέγγισης διαρκεί 60 λεπτά και διέπεται από τους κανόνες απορρήτου κι εμπιστευτικότητας που αφορούν σε όλες τις ψυχοθεραπευτικές συναντήσεις.

 

Τζίκου Ελένη

Ψυχολόγος, Ειδίκευση στις Χοροθεραπευτικές Παρεμβάσεις,

Εκπαίδευση στην Οικογενειακή θεραπεία

 

Επικοινωνία

Βασιλίσσης Σοφίας 54

Ιλίσια / Αθήνα

Τ: +30 210 72 22 214
F: +30 210 72 22 282

email: [email protected], [email protected]