Χοροθεραπεία

Τι είναι χοροθεραπεία;

Επικαλούμενοι την αρχή της αδιάσπαστης ενότητας του νου, της ψυχής και του σώματος και συμφωνώντας με την πεποίθηση πως η συνειδητή και ισορροπημένη σύνδεση αυτών προάγει την ψυχική μας υγεία, η χοροθεραπεία ορίζεται ως η μορφή ψυχοθεραπείας που χρησιμοποιεί την κίνηση ως μία διαδικασία που προωθεί τη συναισθηματική, συνειδητή, κοινωνική και φυσική ενότητα του ατόμου. Ως αποτέλεσμα της ενιαίας, τρισδιάστατης ύπαρξης του ανθρώπου (σώμα-ψυχή-νους) θεωρείται ότι οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει σε ένα από τα τρία αυτά επίπεδα, θα επηρεάσει και τα άλλα.

Η χοροθεραπεία αποτελεί δημιουργική μορφή θεραπείας, ακριβώς επειδή βασίζεται στην εκφραστική και καλλιτεχνική φύση που έχει ο χορός : ίσως την πιο θεμελιώδη και παγκόσμια μορφή τέχνης, που αφορά την άμεση έκφραση και εμπειρία του ατόμου, μέσω του σώματος.

Χορός και χοροθεραπεία:

Στη χοροθεραπεία μας ενδιαφέρει η προσωπική, η ιδιαίτερη, η αυθεντική και εσωτερική κίνηση του καθενός και όχι η αναπαραγωγή μιας έξωθεν δοσμένης, καλαίσθητης ή διδασκόμενης κίνησης, γεγονός που ενδεχομένως να ισχύει για ένα μάθημα χορού (σε κάποια από τα είδη του).

Η χοροθεραπεία εστιάζει στην κίνηση που εκφράζει την προσωπικότητα και την εμπειρία του ατόμου. Επίσης, δίνει βάση στις σχέσεις που αναπτύσσονται εντός της συνεδρίας μετάξύ του θεραπευτή και του κινούμενου, καθώς και μεταξύ των μελών μίας ομάδας. Βασικοί λοιπόν, θεραπευτικοί παράγοντες της χοροθεραπείας είναι η θεραπευτική σχέση και η κίνηση, σε συνεχή διαλεκτική μεταξύ τους.

Ως θεραπευτική διαδικασία η χοροθεραπεία έχει σημείο εκκίνησης το αίτημα, όπως και το ιστορικό του πελάτη, ενώ στηρίζεται στο "θεραπευτικό συμβόλαιο".

Εξέλιξη στη σύγχρονη εποχή:

Οι βάσεις της χοροθεραπείας ως ξεχωριστού επιστημονικού κλάδου τέθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με το τέλος του Β’ παγκοσμίου πολέμου και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στηρίζονται ουσιαστικά στη θεωρία των αντικειμενότροπων σχέσεων, στη Γιουνγκιανή θεωρία και τη χρήση του συμβολισμού και γενικότερα στις αρχές της ψυχανάλυσης. Οι βασικές της κατευθύνσεις είναι δύο: (α) αυτή της Πρωτόγονης Έκφρασης και (β) της Χορο-κινητικής Ψυχοθεραπείας.

Που απευθύνεται;

Στο Animus Corpus δουλεύω με ενήλικες τόσο σε ατομικές, όσο και σε ομαδικές συνεδρίες, καθώς και στη συν-διοργάνωση εργαστηρίων χοροθεραπείας.

Στόχος της χοροθεραπείας και της συνεργασίας μου με τους κινούμενους είναι να βοηθηθεί το άτομο να βελτιώσει την αυτοεκτίμηση και την εικόνα σώματός του, να αναπτύξει αποτελεσματικές επικοινωνιακές ικανότητες και σχέσεις, να διευρύνει το κινητικό του λεξιλόγιο, να λάβει πληροφορίες για το που βρίσκεται στο «εδώ και τώρα», να διερευνήσει προσωπικά του θέματα, καθώς και ν’ αναπτύξει νέες επιλογές στο να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις και συναισθήματα. Η χοροθεραπεία επίσης, είναι δυνατόν να αποτελέσει ισχυρότατο εργαλείο ενίσχυσης της δημιουργικότητας, διαχείρισης του στρες, όπως και μέθοδο πρόληψης φυσικών και ψυχικών δυσκολιών.

Τζίκου Ελένη

Ψυχολόγος, Ειδίκευση στις Χοροθεραπευτικές Παρεμβάσεις,

Εκπαίδευση στην Οικογενειακή θεραπεία

Μέλος της Ένωσης Χοροθεραπευτών Ελλάδος

Επικοινωνία

Βασιλίσσης Σοφίας 54

Ιλίσια / Αθήνα

Τ: +30 210 72 22 214
F: +30 210 72 22 282

email: [email protected], [email protected]