Συμβουλευτική Φοιτητών

Η συμβουλευτική φοιτητών έχει στόχο την:

  • Αντιμετώπιση δυσκολιών όπως άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες στη σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων.
  • Βελτίωση των ικανοτήτων μελέτης μέσα από στρατηγικές όπως, διαχείρισης του άγχους εξετάσεων, τεχνικές βελτίωσης της ικανότητας συγκέντρωσης, καθώς και οργάνωση ενός συστήματος μελέτης.
  • Ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων.
  • Διαχείριση ζητημάτων στο πλαίσιο της οικογένειας.
  • Παροχή πληροφόρησης για επιλογές στο πλαίσιο σπουδών.

Φαλτσέτα Κατερίνα

Συμβουλευτική Ψυχολόγος

Επικοινωνία

Βασιλίσσης Σοφίας 54

Ιλίσια / Αθήνα

Τ: +30 210 72 22 214
F: +30 210 72 22 282

email: [email protected], [email protected]