Συμβουλευτική Ζεύγους

Τα άτομα, τα ζευγάρια, οι οικογένειες προσέρχονται συνήθως για θεραπεία όταν βρίσκονται σε κρίση. Ως κρίση νοείται μια μεταβατική φάση, όπου ο παλιός και οικείος τρόπος συμπεριφορών και σχέσεων δεν είναι λειτουργικός, αλλά δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη και κάποιος καινούριος.

Τα σημερινά ζευγάρια ζούνε σε μια περίοδο, όπου οι νομικοί και θρησκευτικοί θεσμοί, οι κοινωνικές συμβάσεις, οι οικονομικοί λόγοι δεν είναι πλέον αρκετοί για να τους κρατήσουν στη σχέση, και καλούνται οι ίδιοι να δημιουργήσουν και να παράγουν τις συνθήκες που θα κρατήσουν τη σχέση τους ζωντανή μέσα στο χρόνο.

Βοηθητικά προς αυτή την κατεύθυνση είναι εφόδια όπως το πώς χτίζεται μια σχέση, πως καλλιεργείται, πως μπορεί να τη ζει κανείς όχι σαν κάτι εγκλωβιστικό, αλλά με τη χαρά και την ελευθερία που της αντιστοιχεί.

Βασικό στοιχείο που διαμορφώνει την ταυτότητα του ζευγαριού είναι η κοινή επιθυμία των δύο συντρόφων να θεωρούνται  ζευγάρι.  Πάνω σε αυτό είναι που χτίζονται οι όροι και η μορφή της σχέσης, που μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά από ζευγάρι σε ζευγάρι, αλλά και να μεταβάλλονται μέσα στο χρόνο.

Στη συμβουλευτική ή θεραπεία ζευγαριού, κύριο μέλημα του θεραπευτή είναι να εξασφαλιστεί το πλαίσιο, όπου και οι δύο σύντροφοι να νιώσουν ότι ακούγονται, γίνονται κατανοητοί και αποδεκτοί. Εξασφαλίζεται ο χώρος και ο χρόνος, όπου ο κάθε σύντροφος μπορεί να μιλήσει χωρίς να διακόπτεται, να ακούσει χωρίς να διακόπτει, να εκφράσει συναισθήματα χωρίς να αμφισβητείται, να διατυπώσει προβληματισμούς και επιθυμίες.

Ο θεραπευτής δε λειτουργεί σαν καθοδηγητής, αλλά περισσότερο σαν μεσολαβητής/καταλύτης στην επικοινωνία τους. Δεν μπορεί να αλλάξει ανθρώπους ή να τους πει τι να κάνουν. Μπορεί όμως να προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο θέασης των δυσκολιών τους, να παράσχει τα ερεθίσματα μέσα από τα οποία θα γεννηθεί η επιθυμία για αλλαγή.

Η διάρκεια της κάθε συνεδρίας είναι 1:30 ώρα. Ο αριθμός και η συχνότητά τους ποικίλουν ανάλογα με την περίπτωση και το αίτημα.

Επικοινωνία

Βασιλίσσης Σοφίας 54

Ιλίσια / Αθήνα

Τ: +30 210 72 22 214
F: +30 210 72 22 282

email: [email protected], [email protected]