Νευροψυχολογία

Στο Animus Corpus παρέχεται η δυνατότητα νευροψυλογικής αξιολόγησης.

Η χρήση των εκάστοτε ψυχομετρικών εργαλείων κρίνεται με βάση τις δυσκολίες και τις ανάγκες αξιολόγησης γνωστικών λειτουργιών που προκύπτουν σε κάθε ασθενή.

Τι είναι Νευροψυχολογία και Νευροψυχολογική Αξιολόγηση

Η Νευροψυχολογία είναι κλάδος της ψυχολογίας και της νευρολογίας.

Στόχο έχει να κατανοήσει πως η δομή και η λειτουργία του εγκεφάλου σχετίζονται με τους μηχανισμούς της ανθρώπινης σκέψης -  συμπεριφοράς.

Οι ασθενείς αξιολογούνται με εξειδικευμένα ψυχομετρικά εργαλεία τα οποία διερευνούν την επίδοση σε διαφορετικές παραμέτρους γνωστικών λειτουργιών. Η επίδοση στις δοκιμασίες αυτές, αποτελεί συμπεριφοριστική έκφραση της εγκεφαλικής δυσλειτουργίας, και υποδεικνύει αδρά περιοχές βλάβης.

Κατά την Νευροψυχολογική Αξιολόγηση ελέγχεται η ικανότητα μνήμης – μάθησης, λόγου, προσοχής, αντίληψης, επιτελικών λειτουργιών, νοητικής ευελιξίας, αφαιρετικής λογικής. Επίσης  η Νευροψυχολογική Αξιολόγηση περιλαμβάνει κλινική συνέντευξη, ιστορικό και επιγραμματική αξιολόγηση της συναισθηματικής κατάστασης.

Η επίδοση στις δοκιμασίες συγκρίνεται με  την επίδοση υγιών ατόμων του ίδιου φύλου, ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου. Έτσι, υπολογίζεται η απόκλιση από το αναμενόμενο φυσιολογικό σκορ, με βάση την κανονική κατανομή του πληθυσμού. (καμπύλη του Gauss).

Τα ευρήματα συχνά συμβάλλουν στην διάγνωση (κυρίως στην περίπτωση νευροεκφυλιστικών οντοτήτων - ανοιών). Επίσης συμβάλλουν σημαντικά στην παρέμβαση, και την αποκατάσταση της καθημερινής λειτουργίας.

Οι ασθενείς που συνήθως προσέρχονται για Νευροψυχολογική Αξιολόγηση

1. Νευροεκφυλιστικές νόσους του κεντρικού νευρικού συστήματος όπως νόσος Alzheimer, Parkisnon, αγγειακή άνοια

2. Κλειστές ή ανοιχτές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

3. Πολλαπλή Σκλήρυνση

4. Επιληψία

5. Διαταραχές μεταβολικών, τοξικών ή ενδοκρινολογικών συνδρόμων

6. Αφασία (διαταραχές πρόσληψης ή /και εκπομπής λόγου) μετά από ισχαιμικό ή αιμορραγικό αγγειακό επεισόδιο

7. Ψυχιατρικές διαταραχές 

Μαρίνα Κατσαρή

Κλινική Νευροψυχολόγος, MSc

Επικοινωνία

Βασιλίσσης Σοφίας 54

Ιλίσια / Αθήνα

Τ: +30 210 72 22 214
F: +30 210 72 22 282

email: [email protected], [email protected]