Εταιρίες-Επιχειρήσεις

Το Animus Corpus, μέσω των εξειδικευμένων συνεργατών του, παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας, σε εταιρίες – επιχειρήσεις.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρουμε κάποιες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, που στόχο έχουν την αύξηση της απόδοσης του προσωπικού μέσω της βελτίωσης της Αυτογνωσίας (self-awareness) και της Ψυχικής Αντοχής (psychological resilience).

1.  Σεμινάρια για τα :

     α.  Διοικητικά Στελέχη

     β.  Προσωπικό

     γ.  Τις Οικογένειες του Προσωπικού 

2.  Workshops 

3.  Ατομική Συμβουλευτική 

4.  Ειδικές Υπηρεσίες

     α.  Πρόγραμμα Διακοπής Καπνίσματος

     β.  Ψυχοτραυματολογία

 

Ερωτήσεις

Από 
Θέμα 
Κείμενο 
    

Επικοινωνία

Βασιλίσσης Σοφίας 54

Ιλίσια / Αθήνα

Τ: +30 210 72 22 214
F: +30 210 72 22 282

email: info@animuscorpus.gr, AnimusCorpus@email.com