Εταιρίες-Επιχειρήσεις

Το Animus Corpus, μέσω των εξειδικευμένων συνεργατών του, παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας, σε εταιρίες – επιχειρήσεις.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρουμε κάποιες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, που στόχο έχουν την αύξηση της απόδοσης του προσωπικού μέσω της βελτίωσης της Αυτογνωσίας (self-awareness) και της Ψυχικής Αντοχής (psychological resilience).

1.  Σεμινάρια για τα :

     α.  Διοικητικά Στελέχη

     β.  Προσωπικό

     γ.  Τις Οικογένειες του Προσωπικού 

2.  Workshops 

3.  Ατομική Συμβουλευτική 

4.  Ειδικές Υπηρεσίες

     α.  Πρόγραμμα Διακοπής Καπνίσματος

     β.  Ψυχοτραυματολογία

 

Επικοινωνία

Βασιλίσσης Σοφίας 54

Ιλίσια / Αθήνα

Τ: +30 210 72 22 214
F: +30 210 72 22 282

email: [email protected], [email protected]