Εποπτεία σε Ψυχολόγους

Συναντήσεις Αναστοχασμού για Ψυχολόγους

Οι αναστοχαστικές συναντήσεις αφορούν σε συνεδρίες με περιεχόμενο τη διαχείριση των ψυχικών και πρακτικών προκλήσεων που προκύπτουν στην/στον επαγγελματία ψυχολόγο κατά την άσκηση του επαγγέλματός του.

Είναι μία δουλειά σε ένα ασφαλές περιβάλλον μεταξύ δύο επαγγελματιών ψυχικής υγείας: τον ένα στο ρόλο της/του βοηθούμενης/ου και την άλλη στο ρόλο της βοηθού. Αναστοχαζόμαστε περισσότερο πάνω (α) στη σχέση θεραπευτή – θεραπευόμενου, (β) σε θέματα συνεργασίας με συναδέλφους, (γ) σε ζητήματα που προκύπτουν αναφορικά με το επαγγελματικό πλαίσιο, καθώς και σε άλλα περιστατικά της δουλειάς που δυσκολεύουν την/τον επαγγελματία, φωτίζοντας πλευρές που ίσως του είναι λιγότερο ορατές τη δεδομένη στιγμή.

Σε μία τέτοια συνεργασία μπορεί να αναδειχθούν θέματα ή και προσωπικές δυσκολίες της/του επαγγελματία που προσέρχεται στις αναστοχαστικές συνεδρίες –είτε από την παρούσα φάση, είτε από παλαιότερες περιόδους της ζωής του–τα οποία να συνδέονται με τις προκλήσεις που μπορεί να συναντά με κάποιο περιστατικό/πελάτη. Ωστόσο, αν οι δυσκολίες αυτές χρήζουν περισσότερης διερεύνησης και ανακούφισης, προτείνεται στην/στον επαγγελματία η παραπομπή του παράλληλα σε θεραπευτική διαδικασία, η οποία κρίνεται άκρως απαραίτητη για το επάγγελμά μας.

Η ψυχολόγος που συντονίζει τις αναστοχαστικές συνεδρίες δεσμεύεται από την πλευρά της ως προς την τήρηση της εχεμύθειας των συναντήσεων και των όσων συμβαίνουν σε αυτές. Η άρση του απορρήτου συμβαίνει κατά τον ίδιο τρόπο όπως και σε μία θεραπευτική σχέση.

Οι συνεδρίες στοχεύουν στη διασφάλιση της ευημερίας του θεραπευόμενου/πελάτη, στη διερεύνηση των συναισθημάτων, σκέψεων και αντιδράσεων των επαγγελματιών προς τους θεραπευόμενούς τους, στην αποφόρτισή τους, καθώς και στο σχεδιασμό προτάσεων και υποστηρικτικών στρατηγικών για τις συνεδρίες των επαγγελματιών.

Διάρκεια συναντήσεων: 50΄ της ώρας.

Ελένη Τζίκου

Ψυχολόγος

Ειδίκευση στις Χοροθεραπευτικές Παρεμβάσεις

Εκπαίδευση στην Οικογενειακή Θεραπεία

Επικοινωνία

Βασιλίσσης Σοφίας 54

Ιλίσια / Αθήνα

Τ: +30 210 72 22 214
F: +30 210 72 22 282

email: [email protected], [email protected]