Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός απευθύνεται σε εφήβους 15 - 18 χρόνων και σε νέους ενήλικες έως 30 ετών περίπου για επαναπροσδιορισμό της επαγγελματικής τους κατεύθυνσης.

Για την διερεύνηση των επαγγελματικών δυνατοτήτων χρησιμοποιούνται τα παρακάτω εργαλεία:

  • WICK III & WAIS, με στόχο την αναλυτική καταγραφή των ικανοτήτων του ατόμου.
  • Ερωτηματολόγιο ενδιαφερόντων και στάσεων, με στόχο την διερεύνηση της προσωπικότητας του ατόμου, καθώς και των επιθυμιών του.
  • Συνέντευξη με τον εξεταζόμενο για ενημέρωση του ιδίου καθώς και της οικογένειας- όταν πρόκειται για ανήλικο- για τις δυνατότητες σπουδών που υπάρχουν και ποιες μπορεί εκείνος να χρησιμοποιήσει, συνδυαστικά πάντα και με τα αποτελέσματα των προαναφερόμενων εργαλείων.

Μπουραντά Μαργαρίτα

Κλινικός Ψυχολόγος – Παιδοψυχολόγος

Msc of Science

Ερωτήσεις

Από 
Θέμα 
Κείμενο 
    

Επικοινωνία

Βασιλίσσης Σοφίας 54

Ιλίσια / Αθήνα

Τ: +30 210 72 22 214
F: +30 210 72 22 282

email: info@animuscorpus.gr, AnimusCorpus@email.com