Γνωσιακή - Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Τι είναι η γνωσιακή-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία;

Η γνωσιακή-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία είναι μια επιστημονικά τεκμηριωμένη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση η οποία έχει αποδειχτεί αποτελεσματική σε ένα μεγάλο εύρος ψυχολογικών προβλημάτων. Στόχος της θεραπείας είναι η εξάλειψη των συμπτωμάτων μέσω της αυτορρύθμισης και της αυτοδιαχείρισης. Ο θεραπευόμενος δηλαδή μαθαίνει να γίνεται ο θεραπευτής του εαυτού του, παίρνοντας ενεργό ρόλο στην διαμόρφωση της ζωής του και ενισχύοντας την αυτονομία του. Πρόκειται για μια βραχύχρονη θεραπεία εστιασμένη στο «εδώ και τώρα», ταυτόχρονα όμως τα σημαντικά γεγονότα στο παρελθόν του κάθε ανθρώπου υπογραμμίζονται και συνδέονται με τον ιδιαίτερο τρόπο που αυτός αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει τα πράγματα σήμερα. Η βασική αρχή της γνωσιακής-συμπεριφορικής προσέγγισης είναι ότι τα συναισθήματα και η συμπεριφορά μας δημιουργούνται μέσω του τρόπου που σκεπτόμαστε και επεξεργαζόμαστε τα γεγονότα της ζωής μας. Μέσα από τη συνεργατική σχέση με τον θεραπευτή, ο θεραπευόμενος συνειδητοποιεί πώς σκέπτεται για τον εαυτό του, τις σχέσεις του με τους άλλους και το μέλλον, κατανοεί τις συσχετίσεις μεταξύ των συναισθημάτων, των συμπεριφορών και των σκέψεων του και μαθαίνει να τα διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά.

Τι συμβαίνει στη γνωσιακή-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία;

Η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία είναι μια προσέγγιση με συγκεκριμένη δομή. Θεραπευτής και θεραπευόμενος δουλεύουν μαζί ώστε να κατανοήσουν από κοινού τα προβλήματα του ασθενούς, θέτουν τους στόχους που σκοπεύουν να κατακτήσουν μέσα από τη θεραπευτική διαδικασία και συμφωνούν σε έναν θεραπευτικό σχεδιασμό. Έχοντας στη διάθεσή του μια πληθώρα κλινικά αποτελεσματικών τεχνικών, ο θεραπευτής βοηθά τον θεραπευόμενο να εφαρμόσει και να αξιολογήσει τις μεθόδους που θα επιλύσουν καλύτερα τα προβλήματά του. Οι συνεδρίες γίνονται σε εβδομαδιαία βάση και διαρκούν 50 λεπτά. Συνήθως ο θεραπευόμενος καλείται να εκμεταλλευτεί τον χρόνο ανάμεσα στις συνεδρίες έτσι ώστε να δοκιμάσει τις λύσεις που συζήτησε με τον θεραπευτή ή να πειραματιστεί με νέες μεθόδους και τακτικές.

Σε ποια προβλήματα είναι αποτελεσματική η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία;

Συνεχείς κλινικές ερευνητικές μελέτες τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ σε όλο το φάσμα των ψυχικών διαταραχών και ιδιαίτερα στις εξής:

  • Άγχος και Διαταραχή Πανικού
  • Φοβίες
  • Κατάθλιψη και συναισθηματικές διαταραχές
  • Σεξουαλικά προβλήματα
  • Διαταραχές πρόσληψης τροφής (ανορεξία ή βουλιμία)
  • Προβλήματα σχέσεων
  • Προβλήματα ελεγχου του θυμού
  • Ψυχαναγκαστική Καταναγκαστική Διαταραχή
  • Προβλήματα παιδιών και εφήβων
  • Διαταραχές του ύπνου

Λίγκρης Γεώργιος                

University of Essex, Καποδιστριακό

                         Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδίκευση στην

                                                                           Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχολογία

 

Ερωτήσεις

Από 
Θέμα 
Κείμενο 
    

Επικοινωνία

Βασιλίσσης Σοφίας 54

Ιλίσια / Αθήνα

Τ: +30 210 72 22 214
F: +30 210 72 22 282

email: info@animuscorpus.gr, AnimusCorpus@email.com